کلاسهای در حال برگزاری ویژه خواهران

 

کلاس صوت و لحن با حضور داور سازمان اوقاف و امور خیریه سرکار خانم الوندی

سه شنبه ها، ساعت ۱۱ الی ۱۲

5

کلاس صرف و نحو عربی با حضور استاد رجائی

شنبه ها: ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۴۵

5

کلاس تثبیت قرآن با حضور سرکار خانم طهان پور

سه شنبه ها ۹:۳۰ الی ۱۱

5

کلاس حفظ قرآن با حضور سرکار خانم کدخدا

دوشنبه و چهارشنبه: ۱۶:۳۰ الی ۱۸

 5

کلاس حفظ قرآن با حضور سرکار خانم پرنلو

دوشنبه و چهارشنبه: ۱۴:۳۰ الی ۱۶

*************************************************************

Comments are closed