کلاسهای در حال برگزاری ویژه خواهران

 

کلاس صوت و لحن با حضور داور سازمان اوقاف و امور خیریه سرکار خانم الوندی

سه شنبه ها، ساعت 11 الی 12

5

کلاس صرف و نحو عربی با حضور استاد رجائی

شنبه ها: ساعت 15:30 الی 18:45

5

کلاس تثبیت قرآن با حضور سرکار خانم طهان پور

سه شنبه ها 9:30 الی 11

5

کلاس حفظ قرآن با حضور سرکار خانم کدخدا

دوشنبه و چهارشنبه: 16:30 الی 18

 5

کلاس حفظ قرآن با حضور سرکار خانم پرنلو

دوشنبه و چهارشنبه: 14:30 الی 16

*************************************************************

Comments are closed