کاروان محرم از راه رسید …

یا حسین (علیه السلام)

محرم ماه فریاد و ماه بیداری و پایداری است محرم ماهی که تمام تاریخ وام دار یک نیم روز آن است ماهی که خاک و خون و آتش و عطش و مشک و تیر، رازهای سر به مهر آنند ماهی که هفتاد و دو آیه ی سرخ بر صحیفه ی دل…

Continue reading