قصص قرآنی و روخوانی خردسالان

تصویر شاخص کلاس قصص قرآنی

  کلاسهای قصص قرآنی و روخوانی خردسالان با مربیگری سرکار خانم جعفری که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی ادامه پیدا کردند:   با نام و یاد خدا از زمانی که توفیق خدمت به قرآن آموزان نصیب بنده شد، تلاش خود را بر این استوار ساخته که امور فطری کودکان…

Continue reading

حفظ قرآن خردسالان

تصویر شاخص کلاس حفظ قرآن خردسالان

   کلاسهای حفظ قرآن خردسالان با مربیگری سرکار خانم عشرتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی ادامه پیدا کردند: روش کاردر کلاس مجازی حفظ قرآن خردسالان که در دو گروه حفظ ۳۰ و گروهی که حافظ جزء ۲۹ و ۳۰ هستند و بخش اعظمی از جزء ۱…

Continue reading