کلاس خلاقیت: بخش کتاب و کتابخوانی

  این جلسه در کلاس خلاقیت دانش آموزان بسته به سلیقه خود با حالات زیر به مطالعه کتاب پرداختند: به تنهایی چند نفر با هم به مطالعه یک کتاب پرداختند. یک نفر برای بقیه کتاب خواند و بقیه گوش دادند.  . . .  

ادامه