خانه هایمان حسینیه شود

هیئت هایی که کودکان برپا می کنند اثری را که هیئت در تربیت دینی کودک دارد با هیچ چیز دیگر نمی شود به دست آورد. در ماه محرم و صفر، همه عزادار خاندان رسالتیم. اما در شرایط کرونایی موجود، بر آن شدیم تا با کودکان کلاس سیاه پوش و عزادار…

Continue reading