کاردستی با وسایل دور ریختنی

 فعالیت گروهی کاردستی ماشین، با وسایل دور ریختنی
آموزش ارتباط جمعی و دوستانه
اموزش استفاده از وسایل دور ریختنی و ایجاد حس خلاقیت در نوآموز و بالا بردن شوق و اشتیاق برای خلق دست سازه های جدید و شخصی
بالا بردن حس اعتماد به نفس نوآموز و بالا بردن دقت و توجه و تمرکز برای ریزه کاری های دست سازه

ساخت کاردستی ماشین با وسایل دور ریختنی

کامنت‌ها بسته هستند.